Μετά την εκλογική κάθοδο του ΚΙΝΙ στις εκλογές του ΙΣΑ και σε άλλες πόλεις, το κίνημα μας δείχνει να μεγαλώνει απέναντι στα μεγαθήρια της πολιτικής σκηνής, παρά την πλήρη ανεξαρτησία από κόμματα και παρατάξεις.

Είναι απόλυτα αναγκαίο σε αυτές τις συνθήκες να προσδιοριστούν οι κατευθύνσεις, ανάλογα με τις ανάγκες μας ως νέων ιατρών.

Καλούμαστε λοιπόν όλοι οι νέοι γιατροί, πάντα ελεύθερα και αμεσοδημοκρατικά, να αποφασίσουμε τους τρόπους και τα μέσα για να συνεχίσουμε τη μάχη ενάντια σε όσους προσπαθούν να μας κλέψουν το μέλλον.