Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 16-4-11

 1. Δημόσια και δωρεάν υγεία με ισότητα πρόσβασης για όλους τους πολίτες - Πλήρης ανάπτυξη δημόσιου δωρεάν συστήματος υγείας με δημόσια 1βάθμια, 2βάθμια, 3βάθμια, 4βάθμια περίθαλψη. Με υψηλής ποιότητας, ισότιμες, καθολικές υπηρεσίες Υγείας (ΥΥ) για όλους τους κατοίκους της χώρας. Μοναδική πηγή χρηματοδότησης ο κρατικός προϋπολογισμός.
 2. Επανασχεδιασμός ιατρικής Εκπαίδευσης (Επαναξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δημιουργία καθηκοντολογίου, αντικειμενική και αμφίδρομη αξιολόγηση εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, σαφής προσδιορισμός γνωστικών αντικειμένων και επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικοτήτων, δημιουργία νέων ειδικοτήτων και υπο-ειδικοτήτων, ενιαία τοποθέτηση και για τις «σπαστές» ειδικότητες, εξορθολογισμός ιατρικών συνεδρίων, επιδότηση ειδικευόμενων για παρακολούθηση δύο πανελλήνιων ή ενός διεθνούς συνεδρίου κατ’ έτος και δωρεάν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και εργαλεία υποβοήθησης ιατρικής απόφασης, δημιουργία κλινικής θεραπευτικής ομάδας με συμμετοχή ιατρών, νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών κλπ, αφαίρεση υπερεξουσιών συντονιστή διευθυντή, ευθύνη των επιστημονικών συμβουλίων η επίβλεψη της εκπαίδευσης, συμμετοχή των εκπροσώπων των νέων γιατρών στην επίβλεψη της εκπαίδευσης τοπικά –επιστημ. Συμβούλια νοσοκομείων και κεντρικά – ΚΕΣΥ)
 3. Πτυχίο ιατρικής ως μόνο προαπαιτούμενο για την έναρξη ειδικότητας, κανένας φραγμός για την έναρξη ειδικότητας, όχι στις εξετάσεις για εισαγωγή στην ειδικότητα, καταγγελία της μονομέρειας της επιτροπής εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ που συζητά χωρίς συμμετοχή πραγματικών εκπροσώπων των νέων γιατρών (όχι των γνωστών δοτών «υπαλλήλων») και αποφασίζει εν κρυπτώ και παραβύστω και παραδίδει εν λευκώ στο γνωστό κύκλωμα πανεπιστημιακών και μυρουδιάδων τα Κολλέγια εξετάσεων, χωρίς δημοκρατικό έλεγχο της εκπαίδευσης το θέμα των εξετάσεων εισαγωγής και ολοκλήρωσης είναι κενό γράμμα
 4. Επανα-προγραμματισμός θέσεων ειδικότητας με βάση τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες της κοινωνίας και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των γιατρών (όχι για λάντζα και κάλυψη εφημεριών, πραγματικός υγειονομικός χάρτης όχι προκάλυμμα ακρωτηριασμού του ΕΣΥ, αλλά και επανασχεδιασμός με βάση τη σύγχρονη επιδημιολογία πχ αιμοδυναμικά εργαστήρια, μονάδες εγκεφαλικών επεισοδίων, κέντρα τραύματος, όχι κατάργηση θέσεων ειδικότητας στα συγχωνευόμενα νοσοκομεία πχ ΙΚΑ μέσω προσωποπαγών θέσεων)
 5. Αξιοπρεπείς οικονομικές απολαβές γιατρών για πάταξη παρα-οικονομίας (αναπροσαρμογή του ιατρικού μισθολογίου για αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης του ιδρυτικού νόμου του ΕΣΥ, «ίδια αμοιβή για ίδια προσόντα» στο ενιαίο μισθολόγιο – τα 6 χρόνια σπουδών δεν είναι ίδια με τα 4 ή τα 5, το φακελάκι δε μπορεί άλλο να είναι το άλλοθι για τη διάλυση του ιατρικού μισθολογίου)
 6. Υπερωριακή θεώρηση εφημεριών (υπολογισμός ως συντάξιμος χρόνος, υπερωριακή αμοιβή ανάλογη των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων, αντιμετώπιση επαγγελματικής εξουθένωσης με διασφάλιση των 52 ωρών στον ειδικευόμενο και 48 ωρών στον ειδικευμένο εβδομαδιαίως – 6ωρο πενθήμερο 30 ωρών και μία εφημερία εβδομαδιαίως με επίβλεψη τήρησης των ρεπό από τα επιστημονικά συμβούλια με συμμετοχή των νέων γιατρών)
 7. Kατάργηση επικουρικών επιμελητών και άμεση πρόσληψη επιμελητών β΄(επιβίωση και ηλικιακή ανανέωση ΕΣΥ, καταγγελία της κατάργησης της προκήρυξης όλων των κενών θέσεων στο ΕΣΥ σε θέση Β’, όχι σε γιατρούς δύο ταχυτήτων στο ΕΣΥ – ΙΚΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ)
 8. Άμεση ενεργοποίηση ΠΦΥ στις υφιστάμενες δομές ΕΣΥ και ΙΚΑ, ιδιωτική ΠΦΥ από γιατρούς (ΚΑΝΕΝΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΕ ΜΗ ΓΙΑΤΡΟΥΣ όχι στις ιδιωτικές εταιρείες, όχι παροχή φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή ή γνωμάτευση)
 9. Αυτόνομα ΤΕΠ (αξιοπρεπής παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και ποιοτική λειτουργία νοσοκομείων), Ιατρεία διαλογής – ανάδειξη 2βάθμιου χαρακτήρα νοσοκομείων (καμμία προσέλευση στα ΤΕΠ χωρίς γνωμάτευση πρωτοβάθμιου γιατρού ή επείγουσα διακομιδή από ΕΚΑΒ) Ανάγκη πλήρους ανάπτυξης ΠΦΥ με γιατρούς (γενικούς, αλλά και των βασικών ειδικοτήτων) με Συλλογ. Σύμβαση Εργασίας με μισθό επιμελητού Α’ και αντίστοιχες εφημερίες, αλλά και άμεση δημιουργία ειδικότητας ή υπο-ειδικότητας γιατρών ΤΕΠ (A&E) για αποσυμφόρηση τμημάτων  
 10. Ορθολογική περαίωση και επιτάχυνση διαδικασιών διορισμού-πρόσληψης αγροτικών και ειδικευομένων, αλλά και επιμελητών (έναρξη διαδικασίας διορισμού 2 μήνες προ της ολοκλήρωσης της θητείας, διαφάνεια στους διορισμούς με περιορισμό του φαινόμενου των μακρών παρατάσεων, οι οποίες θα πρέπει να επιβλέπονται στενά από τα επιστημονικά συμβούλια, επαναφορά προσωποπαγών θέσεων, αλλά και επέκτασή τους στα rotations)
 11. Επανασχεδιασμός αρχικής εκπαίδευσης αγροτικού (τρίμηνο) με βάση τις ανάγκες της ΠΦΥ και της υπαίθρου όχι των νοσοκομείων 
 12. Συλλογική σύμβαση εργασίας (ΣΣΕ) για όλους τους γιατρούς (ΕΣΥ, ιδιώτες, όχι στον ευτελισμό δημοσίων και μη λειτουργών της υγείας, όχι σε μισθολόγιο ΕΟΠΥΥ τύπου ΟΑΕΕ, όχι στην ανασφάλιστη και μαύρη εργασία, όχι εισφορές ΤΣΑΥ και ΙΣ για τους άνεργους με επίδομα ανεργίας από ΤΣΑΥ και ΙΣ, επανατιμολόγηση ιατρικών πράξεων και καταγγελία της περικοπής εξετάσεων από τον ΟΠΑΔ)
 13. Ελεύθερη επιλογή γιατρού & ισοτιμία ιατρικής υπογραφής με ελεύθερη συνταγογραφία όλων των γιατρών (όχι μόνο των 27000 εκλεκτών)
 14. Λειτουργία αυτορρύθμισης και αυτοκάθαρσης στην ιατρική κοινότητα (πραγματική λειτουργία των πειθαρχ. Συμβουλίων των ΙΣ και των επιστημονικών συμβουλίων των νοσοκομείων)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

 1. Ανάπτυξη επιτροπών εκπροσώπησης σε κάθε νοσοκομείο, δημιουργία συλλόγων ειδικευόμενων και νέων γιατρών υπό την αιγίδα του κινήματος νέων ιατρών (ΚΙΝΙ), ανοικτές συνελεύσεις ανά 15θήμερο τουλάχιστον, ενεργητική συμμετοχή σε επιστημονικά συμβούλια και καταγγελία της λειτουργίας της επιτροπής εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ, αλλά και του προσχεδίου νόμου, αφού καταρτίσθηκε ερήμην μας
 2. Συγκέντρωση και παράσταση στο ταμείο επιστημόνων (πρώην ΤΣΑΥ) μαζί με άλλους επιστημονικούς κλάδους, αλλά και στο ΥΥΚΑ και το ΚΕΣΥ μαζί με το ΣΦΙΑ στο προσεχές διάστημα
 3. Άρνηση συμμετοχής στον ΕΟΠΥΥ (κυρώσεις στους «απεργοσπάστες» έως και διαγραφής από τους ΙΣ), ομαδικές παραιτήσεις επιμελητών
 4. Ύστατο μέσο η καταγγελία της υπάρχουσας ΣΣΕ με ευθύνη του ΥΥΚΑ και δημιουργία προγραμμάτων ασφαλούς εφημέρευσης με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία (κλείσιμο εφημερίας στις 15 κάθε μήνα)  

  Πλατφόρμα Κινήματος Νέων Ιατρών - Προσθήκες 2ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης  Πλατφόρμα Κινήματος Νέων Ιατρών
  Προσθήκες 2ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης
 5. Κυκλικό ωράριο: Το ΚιΝΙ τίθεται ενάντια στην έννοια του κυκλικού ωραρίου. Έχοντας γνώση του κάκιστου καθεστώτος και εξουθενωτικού χαρακτήρα της 24ωρης εφημερίας, δε συμφωνούμε με την προτεινόμενη εφαρμογή των κυκλικών ωραρίων, καθώς δε διαφαίνεται στον ορίζοντα τόσο μισθολογική αναβάθμιση όσο και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας, με δεδομένες τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Είναι δεδομένη η θέση μας ενάντια στην επιχειρούμενη αντικατάσταση μόνιμου προσωπικού του ΕΣΥ από ευκαιριακούς «ενοικιαζόμενους» (με μπλοκάκια) γιατρούς που επιχειρείται. Σκηνικό που θα εντατικοποιηθεί με τη διαφαινόμενη πρόταση περί κυκλικού ωραρίου. 
 6.  Εκπαίδευση: Με τις ελλείψεις προσωπικού είναι αδύνατη η σωστή εκπαίδευση των νέων γιατρών. Το ίδιο γίνεται και με τις χαμηλές μισθολογικές απολαβές των ειδικευομένων, που δεν τους επιτρέπουν τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και σεμινάρια ή την αγορά του απαραίτητου έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού. Ζητάμε επιτέλους να εφαρμοστούν οι ισχύοντες νόμοι και να δίνεται η ευκαιρία της παρακολούθησης τουλάχιστον δυο (2) συνεδρίων/έτος/ειδικευόμενο με τα έξοδα πληρωμένα από την κλινική στην οποία ανήκει. Είμαστε ενάντιοι στη φημολογούμενη άμισθη ειδικότητα, καθώς αυτό θα μας φέρει πίσω σε καταστάσεις προ 40ετίας και θα ισοπεδώσει την ιατρική εκπαίδευση. Προτείνουμε, επίσης, την ύπαρξη δυνατότητας σε κάθε ειδικευόμενο γιατρό, εφόσον το επιθυμεί και μετά το 1ο έτος της ειδικότητας, για την ανάληψη διδακτορικής διατριβής, ως υποχρέωση του πανεπιστήμιου κι όχι ως επιλογή που πολλές φόρες εξυπηρετεί σκοπιμότητες.
 7. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Είμαστε κάθετα αντίθετοι στη μετατροπή της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ και το άνοιγμα ιδιωτικών ιατρείων από αυτούς. Πέραν της επιπλέον εμπορευματοποίησης που θα επιφέρει αυτή η αλλαγή στην παροχή υγείας, θα αποτελέσει ταφόπλακα στις επαγγελματικές φιλοδοξίες των νέων συναδέλφων, οι οποίοι θα βρουν μπροστά τους αθέμιτο ανταγωνισμό και μηδενικές ευκαιρίες, , ενώ θα μετακυλήσει ένα μεγάλο μέρος του κόστους στην τσέπη του ασθενή σε μια εποχή που οι ανασφάλιστοι ,οι άνεργοι και οι άποροι αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς..
 8. Τρόποι Κινητοποίησης: Επαναδιατυπώνουμε τη θέση μας για διατήρηση και ενίσχυση του κινηματικού χαρακτήρα μας χωρίς να απορρίπτουμε φυσικά άλλες μορφές αγώνα (πχ νομικές κινήσεις, ευρωπαϊκές συνθήκες ωραρίου κτλ). Ως εκ τούτου, θεωρούμε απαραίτητη τη δράση και συμμετοχή εντός του κάθε νοσοκομείου.
 9. Ιδιωτικός Τομέας: Θεωρούμε απαράδεκτη την εκμετάλλευση των νέων γιατρών και την έλλειψη σαφούς νομικού πλαισίου και ελέγχου συνθηκών εργασίας στον ιδιωτικό τομέα (μαύρη εργασία, μη καταβολή δεδουλευμένων, απειλές κοκ). Πολλώ δε μάλλον την επέκταση αυτού του καθεστώτος στο δημόσιο τομέα. Οι επαγγελματικές ενώσεις κάθε ειδικότητας πρέπει να παίξουν καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό του πλαισίου και να προασπίσουν τους συναδέλφους μελή τους.
 10. Ψυχιατρική μεταρρύθμιση: Το ΚιΝΙ είναι υπέρ της αποασυλοποίησης και αντίθετο στην υποχρηματοδότηση του τομέα ψυχικής υγείας μέσω της προτεινόμενης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Αντίθετο στην παρακράτηση των συντάξεων των χρόνιων ασθενών που φιλοξενούνται σε δομές. Χρήση των χρημάτων που θα δοθούν σε ΜΚΟ για την αποασυλοποίηση, ώστε να δημιουργηθούν δομές που ελέγχονται αποκλειστικά από το δημόσιο και πριν την μεταφορά των ασθενών από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, υλοποίηση όλων όσων προβλέπει η ψυχιατρική μεταρρύθμιση σχετικά με την κοινοτική ψυχιατρική (ενίσχυση των ελάχιστων ΚΨΥ που υπάρχουν, δημιουργία νέων, κοινοτικές δομές υποστήριξης κλπ)
Η θέση του ΚιΝΙ στην Κοινωνία
 1. Επαναδιατυπώνουμε τη θέση μας για τη δημιουργία ομάδων νέων γιατρών (όπως είχε αποφασιστεί στην 1η πανελλαδική συνδιάσκεψη) που θα κάνουν προτάσεις για κάθε συγκεκριμένο ζήτημα που θα προκύπτει. Προτείνουμε μέσα σε αυτές τη δημιουργία ομάδας επεξεργασίας του νομοσχεδίου αναδιαμόρφωσης της ΠΦΥ.
 2. Υιοθετούμε απόλυτα τη θέση που ελήθφη από το ΚιΝΙ Αθήνας για την ασυμβατότητα των νέων γιατρών με απόψεις ρατσισμού και μισαλλοδοξίας. Δε δεχόμαστε στο ΚιΝΙ άτομα νεοναζιστικής ιδεολογίας που εκφέρουν τέτοιες απόψεις, ως οφείλουμε με γνώμονα τον Όρκο του Ιπποκράτη.
 3. Θεωρούμε απαραίτητη τη λειτουργική ανάπτυξη μιας διαχειριστικής ομάδας η οποία θα έχει αρμοδιότητες διαχείρισης καταστάσεων, οι οποίες δε μπορούν να καλυφθούν άμεσα από τις υπάρχουσες συνελεύσεις του ΚιΝΙ. Στην ομάδα αυτή, πάντα συμβατή με τον τρόπο λειτουργίας του ΚιΝΙ, θα λειτουργούμε αμεσοδημοκρατικά και με ομοφωνία στον τρόπο λήψης αποφάσεων και θα συμμετέχουν όσα μέλη συμμετέχουν τακτικά στις συνελεύσεις και το επιθυμούν. Η διαχειριστική διαδικτύου θα παραμείνει με τον υπάρχον συγκεκριμένο ρόλο της.
 4. Άνοιγμα ΚιΝΙ στην κοινωνία: Θεωρούμε απαραίτητο τα μέλη του ΚιΝΙ να μπουν στην καθημερινή λογική προστασίας ευπαθών ομάδων, ανασφαλίστων κτλ. Αυτό πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με μια ενημερωτική εκστρατεία και δημιουργία επαφών για το ρόλο του ΚιΝΙ με ομάδες ασθενών με χρόνια νοσήματα και άλλες κοινωνικές ομάδες, που βρίσκονται σε κινητοποίηση για τι δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν υγεία, πχ φυλλάδια στα ιατρεία, επαφές μετακλητών με αντιπροσώπους, κονκάρδες κοκ. Θεωρούμε αυτονόητη και απαραίτητη την προσωπική επαφή μελών του ΚιΝΙ με ασθενείς αλλά και με συνάνθρωπους μας γενικά για τη δημιουργία συνεκτικών δυνάμεων για την προάσπιση της δημόσιας και δωρεάν υγείας για όλους.
 5. Θεωρούμε απαραίτητη την τακτική διαδικασία πανελλαδικών διαδικτυακών συνελεύσεων σε σταθερή μηνιαία ημερομηνία και την επανενεργοποίηση συνελεύσεων ανά πόλη, με τρόπους που θα οριστούν από τα μέλη τους.
Για να γίνουν όλα αυτά, καθώς και για να μπορέσουμε να απαιτήσουμε τα δικαιώματα μας, είναι απαραίτητη η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, όσο το δυνατόν περισσότερων από εμάς.

1 σχόλιο:

 1. Δεν συμφωνούμε σε όλα όσα διατυπώνονται παραπάνω.

  Δεν βλέπουμε να μιλάτε για Ηλεκτρονικούς Φακέλους Υγείας.

  Δεν βλέπουμε να μιλάτε για άμεση διακίνηση πληροφοριών και κατόπιν ασθενών - βλέπετε τηλεματικές υπηρεσίες Υγείας.

  Δεν βλέπουμε να μιλάτε για αξιολόγηση ιατρών κατά τακτά χρονικά διαστήματα και διαδικασία εξασφάλισης πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας μετά τις σπουδές.

  Μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι μιλάτε πρωτίστως συνδικαλιστικά και δευτερευόντως επιστημονικά/ιατρικά. Κάνω λάθος;

  Δεν βλέπουμε να μιλάτε για αξιολόγηση ιατρών κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

  Έχω την εντύοωση ότι μιλάτε πρωτίστως συνδικαλιστικά και δευτερευόντως επιστημονικά/ιατρικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή