Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Πλατφόρμα Κινήματος Νέων Ιατρών - Προσθήκες 2ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης
Πλατφόρμα Κινήματος Νέων Ιατρών

Προσθήκες 2ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης


 1. Κυκλικό ωράριο: Το ΚιΝΙ τίθεται ενάντια στην έννοια του κυκλικού ωραρίου. Έχοντας γνώση του κάκιστου καθεστώτος και εξουθενωτικού χαρακτήρα της 24ωρης εφημερίας, δε συμφωνούμε με την προτεινόμενη εφαρμογή των κυκλικών ωραρίων, καθώς δε διαφαίνεται στον ορίζοντα τόσο μισθολογική αναβάθμιση όσο και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας, με δεδομένες τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Είναι δεδομένη η θέση μας ενάντια στην επιχειρούμενη αντικατάσταση μόνιμου προσωπικού του ΕΣΥ από ευκαιριακούς «ενοικιαζόμενους» (με μπλοκάκια) γιατρούς που επιχειρείται. Σκηνικό που θα εντατικοποιηθεί με τη διαφαινόμενη πρόταση περί κυκλικού ωραρίου. 
 2.  Εκπαίδευση: Με τις ελλείψεις προσωπικού είναι αδύνατη η σωστή εκπαίδευση των νέων γιατρών. Το ίδιο γίνεται και με τις χαμηλές μισθολογικές απολαβές των ειδικευομένων, που δεν τους επιτρέπουν τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και σεμινάρια ή την αγορά του απαραίτητου έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού. Ζητάμε επιτέλους να εφαρμοστούν οι ισχύοντες νόμοι και να δίνεται η ευκαιρία της παρακολούθησης τουλάχιστον δυο (2) συνεδρίων/έτος/ειδικευόμενο με τα έξοδα πληρωμένα από την κλινική στην οποία ανήκει. Είμαστε ενάντιοι στη φημολογούμενη άμισθη ειδικότητα, καθώς αυτό θα μας φέρει πίσω σε καταστάσεις προ 40ετίας και θα ισοπεδώσει την ιατρική εκπαίδευση. Προτείνουμε, επίσης, την ύπαρξη δυνατότητας σε κάθε ειδικευόμενο γιατρό, εφόσον το επιθυμεί και μετά το 1ο έτος της ειδικότητας, για την ανάληψη διδακτορικής διατριβής, ως υποχρέωση του πανεπιστήμιου κι όχι ως επιλογή που πολλές φόρες εξυπηρετεί σκοπιμότητες.
 3. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Είμαστε κάθετα αντίθετοι στη μετατροπή της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ και το άνοιγμα ιδιωτικών ιατρείων από αυτούς. Πέραν της επιπλέον εμπορευματοποίησης που θα επιφέρει αυτή η αλλαγή στην παροχή υγείας, θα αποτελέσει ταφόπλακα στις επαγγελματικές φιλοδοξίες των νέων συναδέλφων, οι οποίοι θα βρουν μπροστά τους αθέμιτο ανταγωνισμό και μηδενικές ευκαιρίες, , ενώ θα μετακυλήσει ένα μεγάλο μέρος του κόστους στην τσέπη του ασθενή σε μια εποχή που οι ανασφάλιστοι ,οι άνεργοι και οι άποροι αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς..
 4. Τρόποι Κινητοποίησης: Επαναδιατυπώνουμε τη θέση μας για διατήρηση και ενίσχυση του κινηματικού χαρακτήρα μας χωρίς να απορρίπτουμε φυσικά άλλες μορφές αγώνα (πχ νομικές κινήσεις, ευρωπαϊκές συνθήκες ωραρίου κτλ). Ως εκ τούτου, θεωρούμε απαραίτητη τη δράση και συμμετοχή εντός του κάθε νοσοκομείου.
 5. Ιδιωτικός Τομέας: Θεωρούμε απαράδεκτη την εκμετάλλευση των νέων γιατρών και την έλλειψη σαφούς νομικού πλαισίου και ελέγχου συνθηκών εργασίας στον ιδιωτικό τομέα (μαύρη εργασία, μη καταβολή δεδουλευμένων, απειλές κοκ). Πολλώ δε μάλλον την επέκταση αυτού του καθεστώτος στο δημόσιο τομέα. Οι επαγγελματικές ενώσεις κάθε ειδικότητας πρέπει να παίξουν καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό του πλαισίου και να προασπίσουν τους συναδέλφους μελή τους.
 6. Ψυχιατρική μεταρρύθμιση: Το ΚιΝΙ είναι υπέρ της αποασυλοποίησης και αντίθετο στην υποχρηματοδότηση του τομέα ψυχικής υγείας μέσω της προτεινόμενης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Αντίθετο στην παρακράτηση των συντάξεων των χρόνιων ασθενών που φιλοξενούνται σε δομές. Χρήση των χρημάτων που θα δοθούν σε ΜΚΟ για την αποασυλοποίηση, ώστε να δημιουργηθούν δομές που ελέγχονται αποκλειστικά από το δημόσιο και πριν την μεταφορά των ασθενών από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, υλοποίηση όλων όσων προβλέπει η ψυχιατρική μεταρρύθμιση σχετικά με την κοινοτική ψυχιατρική (ενίσχυση των ελάχιστων ΚΨΥ που υπάρχουν, δημιουργία νέων, κοινοτικές δομές υποστήριξης κλπ)

Η θέση του ΚιΝΙ στην Κοινωνία


 1. Επαναδιατυπώνουμε τη θέση μας για τη δημιουργία ομάδων νέων γιατρών (όπως είχε αποφασιστεί στην 1η πανελλαδική συνδιάσκεψη) που θα κάνουν προτάσεις για κάθε συγκεκριμένο ζήτημα που θα προκύπτει. Προτείνουμε μέσα σε αυτές τη δημιουργία ομάδας επεξεργασίας του νομοσχεδίου αναδιαμόρφωσης της ΠΦΥ.
 2. Υιοθετούμε απόλυτα τη θέση που ελήθφη από το ΚιΝΙ Αθήνας για την ασυμβατότητα των νέων γιατρών με απόψεις ρατσισμού και μισαλλοδοξίας. Δε δεχόμαστε στο ΚιΝΙ άτομα νεοναζιστικής ιδεολογίας που εκφέρουν τέτοιες απόψεις, ως οφείλουμε με γνώμονα τον Όρκο του Ιπποκράτη.
 3. Θεωρούμε απαραίτητη τη λειτουργική ανάπτυξη μιας διαχειριστικής ομάδας η οποία θα έχει αρμοδιότητες διαχείρισης καταστάσεων, οι οποίες δε μπορούν να καλυφθούν άμεσα από τις υπάρχουσες συνελεύσεις του ΚιΝΙ. Στην ομάδα αυτή, πάντα συμβατή με τον τρόπο λειτουργίας του ΚιΝΙ, θα λειτουργούμε αμεσοδημοκρατικά και με ομοφωνία στον τρόπο λήψης αποφάσεων και θα συμμετέχουν όσα μέλη συμμετέχουν τακτικά στις συνελεύσεις και το επιθυμούν. Η διαχειριστική διαδικτύου θα παραμείνει με τον υπάρχον συγκεκριμένο ρόλο της.
 4. Άνοιγμα ΚιΝΙ στην κοινωνία: Θεωρούμε απαραίτητο τα μέλη του ΚιΝΙ να μπουν στην καθημερινή λογική προστασίας ευπαθών ομάδων, ανασφαλίστων κτλ. Αυτό πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με μια ενημερωτική εκστρατεία και δημιουργία επαφών για το ρόλο του ΚιΝΙ με ομάδες ασθενών με χρόνια νοσήματα και άλλες κοινωνικές ομάδες, που βρίσκονται σε κινητοποίηση για τι δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν υγεία, πχ φυλλάδια στα ιατρεία, επαφές μετακλητών με αντιπροσώπους, κονκάρδες κοκ. Θεωρούμε αυτονόητη και απαραίτητη την προσωπική επαφή μελών του ΚιΝΙ με ασθενείς αλλά και με συνάνθρωπους μας γενικά για τη δημιουργία συνεκτικών δυνάμεων για την προάσπιση της δημόσιας και δωρεάν υγείας για όλους.
 5. Θεωρούμε απαραίτητη την τακτική διαδικασία πανελλαδικών διαδικτυακών συνελεύσεων σε σταθερή μηνιαία ημερομηνία και την επανενεργοποίηση συνελεύσεων ανά πόλη, με τρόπους που θα οριστούν από τα μέλη τους.


Για να γίνουν όλα αυτά, καθώς και για να μπορέσουμε να απαιτήσουμε τα δικαιώματα μας, είναι απαραίτητη η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, όσο το δυνατόν περισσότερων από εμάς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου