Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

ΤΕΠ παρουσία ειδικών..

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣ: Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
            Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
            Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας
            Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)
            Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ)
            Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ)
            Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ)
             Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ)


ΘΕΜΑ: Παράνομες εφημερίες στο Ε.Σ.Υ.

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

            στην πλειοψηφία των Επιστημονικών Τμημάτων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) παρατηρείται ακόμα το φαινόμενο της έκδοσης προγραμμάτων εφημέρευσης Ειδικευόμενου Ιατρού χωρίς την συνδρομή Ειδικευμένου. Όλες οι νομικές γνωμοδοτήσεις και υπουργικές αποφάσεις, όπως αυτή του Υφυπουργού κου Γιαννόπουλου Α. της 20/9/06 (αρ.πρωτ. 439) περιγράφουν την απόλυτη ανάγκη φυσικής παρουσίας Ειδικευμένου Ιατρού σε κάθε ιατρική εξέταση, διάγνωση, πράξη ή παρέμβαση.
            Πώς γίνεται, λοιπόν, να συνεχίζεται η έγκριση από τα Επιστημονικά Συμβούλια, Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας, και Διοικητές Νοσοκομείων προγραμμάτων εφημερίας με Ειδικευόμενο Ιατρό σε ενεργή εφημερία και Ειδικευμένο Ιατρό σε εφημερία μικτή ή ετοιμότητας; Αυτό δεν συνεπάγεται αυτόματα την παράνομη μετάθεση ευθυνών σε ανειδίκευτο Ιατρό και την έκθεση των ασθενών σε δυνητικά επικίνδυνη για την υγεία τους περίθαλψη; Πώς είναι δυνατό ο Ειδικευμένος Ιατρός να προσφέρει την εμπειρία και γνώση του σε ένα επείγον περιστατικό, όταν βρίσκεται εκτός νοσοκομείου και χρειάζεται αρκετά λεπτά της ώρας για να παρευρεθεί στον χώρο εξέτασης;
            Αντίγραφα των προγραμμάτων εφημερίες αναρτώνται ήδη σε πολλές ιστοσελίδες νοσοκομείων, και είναι τόσο στην διάθεση των υπηρεσιών σας όσο και του ασθενούς, που δικαιούται την βέλτιστη διάγνωση και θεραπεία του προβλήματός υγείας του.
            Παρακαλώ όπως συμβουλευθείτε τις αρμόδιες Νομικές Υπηρεσίες σας και μας απαντήσετε εγγράφως. Παρακαλώ επίσης για όλες τις ενέργειές σας για την επίλυση του μείζονος αυτού θέματος που υποβαθμίζει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου