Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Παράσταση διαμαρτυρίας αύριο και εξώδικο προς τη διοικηση από τους ειδικευόμενους του 1ου ΙΚΑΥστερα από απόφαση συνέλευσης όλων των εργαζομένων του 1ου ΙΚΑ (Παράρτημα Σισμανογλείου),  θα πραγματοποιηθεί μαζική Παράσταση Διαμαρτυρίας στη Διοικήτρια του Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο τη Δευτέρα 22/10/2012 και ώρα 10:00.
ταυτόχρονα στάλθηκε εξώδικο από τους επί μηνες απλήρωτους ειδικευομένους προς τη διοικητρια. 
Στηρίζουμε την κινητοποίηση των συναδέλφων του 1ου ΙΚΑ και καλούμε καθε συναδελφο από τα νοσοκομεία της Αττικής να δωσει το παρών.

επισυνάπτουμε το κειμενο του εξώδικου για ενημέρωση και χρηση...

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΚΟΥΦΑ 32, ΑΘΗΝΑ, τ.κ.  106 73, Τηλ. 210-3617911, Fax. 210-3627005
e- mail  :   mkalantzo@yahoo.gr
---------------------------------------------------------------------------


             ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
        
                        ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ:
1.      Αθανασόπουλου Γεωργίου του  Ελευθέριου
2.      Αθανασίου Κωνσταντίνας του Χρήστου
3.      Αβραμίδη Χαράλαμπου του Ιωάννη
4.      Αναγνώστου Μαρία του Ευαγγέλου
5.      Αργύρη Παύλου του Νικολάου
6.      Βαζάκη Ιωάννη του Γεωργίου
7.      Βραχάτη Δημητρίου του Αντωνίου
8.      Βασιλείου Αριστείδη του Βασιλείου
9.      Βάλβη Παναγιώτη του Ιωάννη
10.  Γαβριηλίδη Μιχάλη του Συμεών
11.  Γεωργιοπούλου Ζαχάρω του Φωτίου
12.  Γρηγορίου Καλλιόπης του Νικολάου
13.  Γιαννακοπούλου Ιωάννας του Δημητρίου
14.  Γκόγκου Εμμανουήλ του Ιωάννη
15.  Δαίκου Παναγιώτας του Χρήστου
16.  Δρανδάκη Σοφοκλή του Εμμανουήλ
17.  Δεμπεγιώτη Πέτρου του Νικολάου
18.  Ιωαννίδου Δέσποινας του Ιωάννη
19.  Κάντζιου Ανδρέα του Διονυσίου
20.  Καραχιδάρλη Όλγας του Ιωάννη
21.  Καραμάνου Αλεξάνδρας του Γεωργίου
22.  Καμπυλαύκα Ελένης του Ιωάννη
23.  Κουτσούμπα Αλέξανδρου του Λάμπρου
24.  Κυραργύρη Γρηγορίου του Δημητρίου
25.  Κουμπούλη Δέσποινας του Κλεάνθη
26.  Κούτρα Δημητρίου του Κωνσταντίνου
27.  Κυριακόπουλου Νικολάου του Κωνσταντίνου
28.  Κωτσή Αφροδίτης του Εμμανουήλ
29.  Λυγεράκη Κωνσταντίνου του Μηνά
30.  Μαχαίρα Αναστασίας του Αθανασίου
31.  Μάρκου Γεωργίου του Χρήστου
32.  Μαρίνης Αικατερίνης του Αναστασίου
33.   Μαμά Ευδοξίας του Λεωνίδα
34.  Μπαρκούλα Θεοδώρας του Ρήγα
35.   Νικάκη Μαρία του Αλεξάνδρου
36.  Ντάβου Μάρθας του Νικολάου
37.  Ντόκου Παναγιώτας του Ιωάννη
38.  Πρεβεζάνου Βασιλείου του Αναστασίου
39.  Παπασσάβα Στυλιανού του Χριστόδωρου
40.  Σκάρπα Βασιλείου του Δημητρίου
41.  Σμπικίρης Μιχαήλ του Εμμανουήλ
42.  Στάμου Ζαχαρία του Χαραλάμπους
43.  Τζουμάκη Λάζαρου του Κωνσταντίνου
44.  Φιλόλια Δημητρίου του Χαραλάμπους
45.   Φραγκή Στυλιανού του Αθανασίου
46.  Χρυσακόπουλου Γεωργίου του Αποστόλου
                                                                                                                                                                                                        Απάντων κατοίκων Αττικής οδός Σισμανογλείου αριθμ. 1 ως εκ της υπηρεσίας τους. 


                                              ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ

Της  Διοικήτριας του ¨Σισμανογλείου¨ Νοσοκομείου, κυρίας  Όλγας Οικονόμου, ατομικώς και με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του Γενικού Νοσοκομείου με την επωνυμία «Σισμανόγλειο», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σισμανογλείου, αριθμ.1.


                                 ΣΥΓΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ
Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κύριο Αλέξανδρο Λυκουρέντζο, που εδρεύει στην Αθήνα.
Στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσια Διοίκησης που εδρεύει στην Αθήνα.
Στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.


Άπαντες είμαστε ειδικευόμενοι ιατροί απασχολούμενοι στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.123/1975.

Παρέχουμε καθημερινώς μέχρι και σήμερα την εργασία μας, πραγματοποιώντας ανελλιπώς τις απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και εν γένει του εθνικού συστήματος υγείας εφημερίες.

Ως πανθομολογείται και κατά  παγία  Νομολογία γίνεται  δεκτό η αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες, ένεκα του γεγονότος ότι αποτελούν πρόσθετη παροχή, πραγματοποιούμενη  τακτικώς και προγραμματισμένα, αποτελεί μέρος του μισθού, ο οποίος πρέπει να καταβάλεται τακτικά και εμπροθέσμως, άλλως ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος ως προς την καταβολή του.

Παρά το γεγονός ότι η παροχή της εργασίας μας, πραγματοποιείται συνεχώς και αδιαλείπτως, το Νοσοκομείο έχει καταστεί υπερήμερο με αποκλειστική ευθύνη της Διοικήσεως αυτού και των εντεταλμένων οργάνων αυτής, ως προς την καταβολή της αποζημίωσης μας για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες κατά τους μήνες Ιανουάριο 2012, Μάρτιο 2012, Απρίλιο 2012, Ιούνιο 2012, Ιούλιο 2012, Αύγουστού 2012 και Σεπτέμβριο 2012.

Συγκεκριμένα μέχρι και σήμερα ουδέν ποσό μας έχει καταβληθεί για τους μήνες Ιανουάριο 2012, Ιούνιο 2012, Ιούλιο 2012, Αύγουστο 2012 και Σεπτέμβριο 2012. Για δε το μήνα Μάρτιο μας κατεβλήθη αυθαιρέτως και παρανόμως το ποσό της νόμιμης αποζημίωσης σημαντικά μειωμένο, ενώ το αυτό συνέβη και για το μήνα Απρίλιο του έτους 2012, καθόσον υπολογίσθηκε, με ευθύνη των εντεταλμένων προς τούτο υπαλλήλων του Νοσοκομείου, εσφαλμένα τόσο  το ημερομίσθιο των  εφημεριών, όσο και ο μηνιαίος αριθμός αυτών.
Η αρχή της ισότητας στο χώρο εργασίας – διακριτική μεταχείριση εργαζομένων (άρθρο 4 παρ.1 Συντάγματος).

Λεκτέον ότι για το σύνολο εξ ημών ως τόπος παροχής της εργασίας μας είχε ορισθεί  το 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας.  Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 32 παρ. 1 του Ν. 39818/2011, το 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας εντάχθηκε στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου Υ4α/οικ 61143/31-5-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας - Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας - Τμήμα Οργάνωσης Νοσοκομείων) ρυθμίστηκε  η ένταξη των γιατρών των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ και διατάχθηκε η μεταφορά όσων εξ ημών υπηρετούσαμε στις Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα αντίστοιχα νοσοκομεία του ΕΣΥ και συγκεκριμένα για εμάς στο Γενικό Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» από την 1/6/2011, ώστε εφεξής να υπηρετούμε στο ανωτέρω νοσοκομείο και να παρέχουμε σε αυτό τις υπηρεσίες με την ιδιότητά μας ως ειδικευόμενων ιατρών.
Με την ένταξή μας στο ΕΣΥ συνεχίσαμε να παρέχουμε την εργασία μας, ως προς τον τόπο, στο «πρώην» πλέον 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.  Από τις εγκριθείσες πιστώσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ καταβάλλονται ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ (για το έτος 2012) οι αποζημιώσεις στο ¨παλαιό¨ ιατρικό προσωπικό, δηλ σε αυτό  που απασχολούνταν ήδη  στο Γενικό  Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» προ της δικής μας εντάξεώς σε αυτό και όχι σε εμάς που προερχόμαστε από το πρώην 1ο  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΝΤΑΙ  ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ καταβολές και για τους λοιπούς μήνες, οι οποίες  προκειμένου και επί σκοπώ να συνεχιστούν,  συνεδρίασε  το Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων νοσοκομείων την 12.9.2012, εκδίδοντας σχετική απόφαση, η οποία παρά την υποβολή σχετικού αιτήματός μας να μας χορηγηθεί, ως έχοντες άμεσο προς τούτο έννομο συμφέρον, μέχρι και σήμερα η διοίκηση αρνείται να μας χορηγήσει. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ειδικευομένων ιατρών παρέχουμε υπό τους ίδιους όρους και τις αυτές  συνθήκες την εργασίας μας και συνεπώς η  «επιλεκτική» καταβολή των δεδουλευμένων μας στους «παλιούς» ειδικευομένους του «Σισμανογλείου»  και όχι στους προερχόμενους από το πρώην 1ο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, αντίκειται στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων.  Ο κανόνας αυτός δεσμεύει τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας. Η παράβαση δε της ανωτέρω συνταγματικής αρχής ελέγχεται από τα Δικαστήρια και από τις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές μέσα στον κύκλο της δικαιοδοσίας των επί σκοπώ να αποκλεισθεί η δημιουργία προνομιακών καταστάσεων και προνομιούχων προσώπων και κατηγοριών εργαζομένων.

 Η Διοίκηση του Νοσοκομείου με την πάγια και αταλάντευτη (άκαμπτη) πλέον τακτική της να αδιαφορεί για το νόμιμο και δίκαιο αίτημα της  καταβολής των αμοιβών μας (ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΩΗΝ 1ο  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), απαξιώνει κάθε όχληση μας προς τούτο, συνεχίζοντας να μας οφείλει δεδουλευμένες αποδοχές μας για τις οποίες καθίσταται υπερήμερη ως προς την καταβολή τους (ιδέ αναλυτικά έγγραφο επιθεώρησης εργασίας). ΛΕΚΤΕΟΝ ΔΕ ΟΤΙ, ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ. ΓΕΔΔΦ588/12/8619/31-5-2012 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ  ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΗ ΣΤΑΣΗ.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 45 ΠΑΡ.11Β Ν.3205/2003.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη νόμου «η καταβολή της αποζημίωσης για τις εφημερίες, που πραγματοποιήθηκαν μηνιαίως, γίνεται με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση κατά το τελευταίο δεκαήμερο κάθε επόμενου μήνα, μετά από σχετική βεβαίωση για τη πραγματοποίησή τους από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε επόμενου μήνα.....»
Μέχρι και σήμερα η Διοίκηση του Νοσοκομείου παραβαίνει συστηματικώς την ανωτέρω διάταξη,  έχοντας ως εκ τούτου καταστεί υπερήμερη ως προς τη καταβολή της αποζημίωσής μας. Και τούτο διότι, όχι μόνο δε μας καταβάλλει την οφειλόμενη αποζημίωση των πραγματοποιηθεισών εφημεριών, αλλά επιπροσθέτως και επιμόνως, αρνείται τη χορήγηση αντιγράφων της μισθοδοτικής μας κατάστασης, απ’ όπου προκύπτουν αναλυτικώς οι πραγματοποιηθείσες εφημερίες και το χρηματικό ποσό που μέχρι και σήμερα μας οφείλεται.  Επιπροσθέτως παρά τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ανωτέρω διάταξης Νόμου, η Διοικήτρια του Νοσοκομείου παρανομεί μη εκδίδοντας τις σχετικές βεβαιώσεις για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες, εντός των χρονικών ορίων που θέτει ο Νόμος.
Λεκτέον ότι, παρά το γεγονός ότι έχουμε πρωτοκολλήσει ήδη από την 11.10.2012
σχετική αίτηση μας προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, προκειμένου η τελευταία  να μας χορηγήσει, ως άλλωστε εκ του Νόμου οφείλει, αναλυτική κατάσταση (μισθοδοτική κατάσταση) των εφημεριών μας, αρνείται προς τούτο. 

 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΣΝΟΓΛΕΙΟΥ ΑΝ  690/1945, Ν. 3996/2011 ΑΡΘΡΟ 28.

ΑΝ. 690/1945

   "1. Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε
    τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας,  
   ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολουμένους σε αυτόν τις
    οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως
    αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας είτε από τις
    συλλογικές συμβάσεις εργασίας είτε από αποφάσεις διαιτησίας είτε από το
    νόμο ή έθιμο είτε σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3198/1955, συνεπεία της
    θέσεως των εργαζομένων σε κατάσταση διαθεσιμότητας, τιμωρείται κατόπιν
    μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας ή των
    οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που είναι εντεταλμένα για την
    εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της
    οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι
    (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να
    ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού
    ποσού, για την εξεύρεση του οποίου οι τυχόν σε είδος οφειλόμενες
    αποδοχές πρέπει να αποτιμώνται, με τη σχετική απόφαση, σε χρήμα. Η
    εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου,
    όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επ. του Κ.Π.Δ.".

Ν. 3996/2011 ΑΡΘΡΟ 28.
 
Ποινικές κυρώσεις
 
  1.          Κάθε εργοδότης, που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας 
τις σχετικές με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένα τα 
χρονικά όρια εργασίας, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 
31 του ν. 3904/2010 (Α`218), την καταβολή δεδουλευμένων, την αμοιβή, την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή την καταβολή της νόμιμης 
αποζημίωσης απόλυσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών ή 
με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ευρώ ή και με τις δύο αυτές 
ποινές.
 
  2.          Ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που προβλέπουν βαρύτερη 
ποινική μεταχείριση εξακολουθούν να ισχύουν.


ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΕΥΘΕΩΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. 
ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ:
Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την παράνομη συμπεριφορά της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου  «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΟΠΩΣ  εντός 2 ημερών από τη λήψη της παρούσης:

-          ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ.
-          ΑΠΟΣΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
-          ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΜΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΗΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΗΝ 12.9.2012
-          ΜΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ.

ΆΛΛΩΣ σας δηλώνουμε ότι θα προσφύγουμε στα Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια για την  προάσπιση των δικαιωμάτων μας. 

Καλούμε τη Διοίκηση του ΓΝΑ «Σισμανόγλειου», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, όπως παραστεί  ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Νέας Ιωνίας την Τρίτη 23.10.2012 και ώρα 10:30 προς επίλυση της μεταξύ μας εργατικής διαφοράς, ως αναλυτικά αναφέρεται στη συγκοινοποιύμενη πρόσκληση .

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΙΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ.

Αντίκλητο και Πληρεξούσιο δικηγόρο μας ορίζουμε το δικηγόρο Αθηνών Μιχαήλ Κ. Καλαντζόπουλο κάτοικο Αθηνών,  οδός Σκουφά, αρ.32, Κολωνάκι, τηλ. 2103617911, 2103632570, Φαξ 2103627005. 


Αρμόδιος δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα τη παρούσα συγκοινοποιώντας την επισυναπτόμενη πρόσκληση της επιθεώρησης εργασίας Νέας Ιωνίας προς αυτόν  που απευθύνεται προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες

                                                                                    Αθήνα, 16 Οκτωβρίου  2012.
Επικολλήθηκε ένσημο ΤΠΔΑ 1,15 ευρώ.                         
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου