Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Απόφαση Συνέλευσης Αθήνας 27/1/2012

Συζητήθηκαν τα τρέχοντα θέματα με κύριο την επαναφορά του νομοσχεδίου περί ιατρικών ειδικοτήτων.

Σε σύμπνοια με την ανακοίνωση της επιτροπής νέων ιατρών του ΙΣΑ στις 26/1 καταγγέλουμε την απαράδεκτη μεθόδευση εκ μέρους του υπουργείου να επαναφέρει κάτω από το τραπέζι το νομοσχέδιο αθετώντας τη δέσμευση της στον ιατρικό κόσμο για διάλογο από μηδενική βάση από το Νοέμβριο του 2011, χάρη στη δυναμική παρέμβαση του ΚΙΝΙ μαζί με όλα τα συλλογικά όργανα (ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ, ΣΦΙΑ, Ιατρικοί σύλλογοι, ΠΙΣ).

Καταγγέλουμε επίσης την απαράδεκτη στάση όσων μελών του ιατρικού κόσμου προχωρούν σε προσωπικές επαφές με το υπουργείο εκφραζόμενοι θετικά για ένα νομοσχέδιο που υποβαθμίζει κάθε εργασιακή προοπτική των νέων ιατρών, αγνοώντας τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και ιδιαίτερα εφόσον συμμετέχουν σε αυτά...
Η πολιτική υγείας με αμιγώς αριθμητικά κριτήρια συνεχίζεται υποβαθμίζοντας τη δημόσια υγεία σε βάρος ασφαλισμένων και ιατρών μέσω των συγχωνεύσεων νοσοκομείων και μείωσης θέσεων (1/10 αναλογία προσλήψεων προς αποχωρήσεις). Το επαναδιατυπωμένο νομοσχέδιο κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, αφαιρώντας μετά τις αγωνιστικές παρεμβάσεις μας το κομμάτι των εξετάσεων αλλά αφαιρώντας και θέσεις ειδίκευσης ταυτόχρονα...

Το νομοσχέδιο έφτασε σε εμάς από συνδικαλιστικές πηγές και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΙΝΙ. Τα κύρια σημεία βάσει των οποίων το θεωρούμε απαράδεκτο είναι:
 1. Υποβάθμιση κάθε εργασιακής προοπτικής νέων ιατρών, καταστροφική για τη λειτουργία των νοσοκομείων μείωση θέσεων ειδικευομένων μέσω διορισμών μόλις 2 φορές/χρόνο.

2. Μονομερής αξιολόγηση των ειδικευομένων και χειραγώγηση τους από συντονιστές διευθυντές μέσω των υπεραρμοδιοτήτων που τους παραδίδονται. Τα νοσοκομεία πλέον δεν προβλέπεται να έχουν τον κύριο λόγο στη διάθεση του ιατρικού δυναμικού, με προβλεπόμενη ακόμα και παύση του ειδικευόμενου μέσα από ακαθόριστα κριτήρια!!

3. Δυσβάσταχτη πορεία απόκτησης προσόντων από τους ειδικευόμενους μέσω εφαρμογής ενός υπερβολικού συστήματος μοριοδότησης παρακολούθησης συνεδρίων με ανεπαρκές μεταβατικό στάδιο και έλλειψη εξασφάλισης χρηματικής ενίσχυσης των ειδικευομένων ώστε να είναι σε θέση να το ακολουθήσουν.

4. Μείωση των εξεταστικών περιόδων για απόκτηση τίτλου ειδικότητας σε 3/χρόνο, με επακόλουθο επιπλέον φραγμό στην επαγγελματική εξέλιξη των νέων ιατρών.
5. Παράδοση υπεραρμοδιοτήτων σε διορισμένο ΚΕΣΥ, ουσιαστικά απολυταρχικού ελέγχου της ιατρικής σε όλο το φάσμα της επιστημονικά και επαγγελματικά.
6. Κατάργηση της επιστημονικής αυτοτέλειας των επιστημονικών σωματείων με απολυταρχικές μεθοδεύσεις και χειραγώγηση τους από το κράτος. Σημειώνουμε απλώς ιστορικά ότι ακόμα και επί δικτατορίας οι επιστημονικές εταιρίες διατήρησαν την αυτοτέλεια τους...

 Οι αρχικές μας θέσεις επί του νομοσχεδίου είναι:
1. Κανένας φραγμός στην εργασιακή προοπτική των νέων ιατρών, άνοιγμα των απαραίτητων θέσεων ειδικότητας και επαρκή στελέχωση των νοσοκομείων.

2. Καθιέρωση αμφίδρομου αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης μεταξύ ειδικευμένων και ειδικευομένων υπό τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Θυμίζουμε τις τοποθετήσεις μας από την ιδρυτική μας διακύρηξη επ' αυτού:

Επανασχεδιασμός ιατρικής Εκπαίδευσης (Επαναξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δημιουργία καθηκοντολογίου, αντικειμενική και αμφίδρομη αξιολόγηση εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, σαφής προσδιορισμός γνωστικών αντικειμένων και επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικοτήτων, δημιουργία νέων ειδικοτήτων και υπο-ειδικοτήτων, ενιαία τοποθέτηση και για τις «σπαστές» ειδικότητες, εξορθολογισμός ιατρικών συνεδρίων, επιδότηση ειδικευόμενων για παρακολούθηση δύο πανελλήνιων ή ενός διεθνούς συνεδρίου κατ’ έτος και δωρεάν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και εργαλεία υποβοήθησης ιατρικής απόφασης, δημιουργία κλινικής θεραπευτικής ομάδας με συμμετοχή ιατρών, νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών κλπ, αφαίρεση υπερεξουσιών συντονιστή διευθυντή, ευθύνη των επιστημονικών συμβουλίων η επίβλεψη της εκπαίδευσης, συμμετοχή των εκπροσώπων των νέων γιατρών στην επίβλεψη της εκπαίδευσης τοπικά –επιστημ. Συμβούλια νοσοκομείων και κεντρικά – ΚΕΣΥ)

Κολλέγια εξετάσεων, χωρίς δημοκρατικό έλεγχο της εκπαίδευσης το θέμα των εξετάσεων εισαγωγής και ολοκλήρωσης είναι κενό γράμμα

Επανα-προγραμματισμός θέσεων ειδικότητας με βάση τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες της κοινωνίας και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των γιατρών (όχι για λάντζα και κάλυψη εφημεριών, πραγματικός υγειονομικός χάρτης όχι προκάλυμμα ακρωτηριασμού του ΕΣΥ, αλλά και επανασχεδιασμός με βάση τη σύγχρονη επιδημιολογία πχ αιμοδυναμικά εργαστήρια, μονάδες εγκεφαλικών επεισοδίων, κέντρα τραύματος, όχι κατάργηση θέσεων ειδικότητας στα συγχωνευόμενα νοσοκομεία πχ ΙΚΑ μέσω προσωποπαγών θέσεων)

 3. Εξορθολογισμός απαιτούμενων μορίων και αύξηση προτεινόμενου μεταβατικού σταδίου συστήματος μοριοδότησης και εξασφάλιση πόρων ώστε να είναι σε θέση οι ειδικευόμενοι να το ακολουθήσουν χωρίς ουσιαστικά να έχουμε περικοπή των αποδοχών τους όπως προκύπτει από το προτεινόμενο πλαίσιο.

4. Διατήρηση των παρόντων εξεταστικών περιόδων (και όχι μείωση τους) για απόκτηση τίτλου ειδικότητας ώστε να μην καθιερώνονται περαιτέρω φραγμοί στην επαγγελματική εξέλιξη των ιατρών.
5. Δημιουργία ενός ΚΕΣΥ συντονιστικού χαρακτήρα και όχι μονομερούς λήψης αποφάσεων από δοτά μέλη. Μέλη ΚΕΣΥ προερχόμενα από εκλογικές διαδικασίες με διατήρηση της αυτοτέλειας των διευθύνσεων ιατρικής υπηρεσίας νοσοκομείων.
6. Διατήρηση της επιστημονικής αυτοτέλειας των επιστημονικών εταιριών

7. Έναρξη σχετικού ουσιαστικού διαλόγου με όλους τους αρμόδιους φορείς από μηδενική βάση

Το ΚΙΝΙ παραμένει σταθερό στις θέσεις του κατά του ΕΟΠΥΥ όπως έχει διαμορφωθεί και στις απαιτήσεις του για αύξηση θέσεων ειδικότητας και απαραίτητων προσλήψεων στο χώρο της υγείας. Τα νοσοκομεία χρειάζονται ιατρούς, οι ασθενείς χρειάζονται ιατρούς...

Σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς το ΚΙΝΙ θα δώσει δυναμικά το παρόν στην κινητοποίηση κατά του νομοσχεδίου της 1/2/2012 στο Υπουργείο Υγείας, ημέρα παρουσίασης του νομοσχεδίου στις επιστημονικές εταιρίες λίγο πριν την προώθηση του στη βουλή...

Καλούμε όλους τους νέους ιατρούς να συμμετέχουν και να μην αφήνουν άλλους να ορίζουν το μέλλον τους χωρίς αυτούς...

Το ΚΙΝΙ ανακοινώνει το κάλεσμα του σε Πανελλήνια ανοικτή συνέλευση ΚΙΝΙ στις 7/4/2012 σε προσπάθεια ευρύτερης συσπείρωσης και διαμόρφωσης θέσεων των νέων ιατρών ανά την επικράτεια. Θα ανακοινωθεί έγκαιρα η τοποθεσία και η ώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου