Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Αποφάσεις 7ης συνέλευσης Κι.Ν.Ι. στην Αθήνα

Συζητήθηκε για αρκετή ώρα η έως τώρα πορεία του Κι.Ν.Ι. και έγινε αυτοκριτική για τα ζητήματα που έπρεπε να είχαμε ήδη προχωρήσει, καθώς και για τη στάση που πρέπει να διατηρήσουμε στο μέλλον σε σχέση με όσα μας ενώνουν και όσα μας χωρίζουν.

Συζητήθηκε επίσης επί μακρών η πορεία της σελίδας του FB και των προβλημάτων που έχουν ανακύψει σε αυτή το τελευταίο 15μερο. Είναι κοινή διαπίστωση η αδυναμία πλέον της δυνατότητας παρακολούθησης της σελίδας ακόμα και από τον πιο καλόπιστο χρήστη, εξαιτίας συγκεκριμένων προβλημάτων που έχει εντοπίσει και ανέφερε η διαχειριστική ομάδα. Ως εκ τούτου εγκρίθηκαν οι προτάσεις της για την βελτίωση της σελίδας με τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων, ώστε να προστατευτεί ο χαρακτήρας για τον οποίο δημιουργήθηκε. Για το ζήτημα αυτό θα υπάρξει συγκεκριμένη ανακοίνωση από την ίδια.

Συζητήθηκε ως εκ τούτου η ενεργοποίηση των επί μέρους ομάδων με τα θέματα που έχουν αναλάβει και ο τρόπος δράσης τις επόμενες ημέρες.
Συζητήθηκε ο τρόπος δράσης της κάθε ομάδας με βάση τα οργανωτικά προβλήματα που έχουν μέχρι τώρα παρουσιαστεί και συμφωνήθηκε ο τρόπος δράσης.

Στην επόμενη συνάντηση θα πρέπει να παρουσιαστούν συγκεκριμένες προτάσεις από κάθε επί μέρους ομάδα για τα ζητήματα που την αφορούν.
Στην επόμενη συνάντηση θα παρθεί και η οριστική απόφαση για τη νομική μορφή του Κι.Ν.Ι. με βάση τις προτάσεις.
Τέθηκαν τέλος νέες στοχεύσεις για δράσεις του Κι.Ν.Ι. στην επόμενη χρονική περίοδο.

Επόμενη συνάντηση το Σάββατο 4 Ιουνίου.
Επί μέρους συναντήσεις και δράσεις των ομάδων στο μεσοδιάστημα με ευθύνη των συμμετεχόντων στην κάθε μια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου