Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Ηλίας Τσέρκης: Διενέργεια αιμοληψιών

Ηλίας Τσέρκης
ΘΕΜΑ: Διενέργεια αιμοληψιών

 Με έκπληξη διαπιστώνουμε το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο μας ότι οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται από το ιατρικό προσωπικό λόγω έλλειψης Τεχνολόγων – Βοηθών Ιατρικών εργαστηρίων. Μελετώντας προσεκτικά τη νομοθεσία, τις τοποθετήσεις θεσμικών οργάνων, εισηγήσεις νομικών συμβούλων και αποφάσεις Δικαστηρίων έχουμε να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:

Άρθρ. 1 παρ.1 γ,δ ΠΔ 163/1996

Τα πρόσωπα που μπορούν να εκτελούν αιμοληψίες, τόσο στα εργαστήρια για τους εξωτερικούς ασθενείς, όσο και στους θαλάμους για τους εσωτερικούς ασθενείς, αυτά είναι κατά κύριο λόγο οιτεχνολόγοι παρασκευαστές, στα επαγγελματικά δικαιώματα των οποίων περιλαμβάνονται και διαθέτουν την κατάλληλη εξειδίκευση, εκπαίδευση και εμπειρία.


Κατά δεύτερο λόγο, είναι οι νοσηλευτές-νοσηλεύτριες που παρόλη τη προσπάθεια να δηλώσουν αμέτοχοι στη διενέργεια της αιμοληψίας με πρόσχημα την ιατρική ευθύνη και το ασαφές νομοθετικό πλαίσιο σας υπενθυμίζουμε τα κάτωθι:

ΠΔ.216/2001

Άρθρ. 2 Πρωταρχική μέριμνα του νοσηλευτή κατά την παροχή των υπηρεσιών του είναι η κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ασθενή, στα πλαίσια της πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης και ανακούφισης από τον πόνο, οφείλει ο νοσηλευτής να χρησιμοποιεί το σύνολο των επιστημονικών και επαγγελματικών του γνώσεων και δεξιοτήτων και την εμπειρία του, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την επιστημονική και επαγγελματική του ανεξαρτησία.

 Άρθρ.13 Ο Νοσηλευτής οφείλει να σέβεται και να συνεργάζεται αρμονικά με τους ιατρούς, ακολουθώντας με ακρίβεια τις ιατρικές οδηγίες.


 Άρθρ. 1 παρ. 2.3, σε συνδυασμό με παρ. 3.5 ΠΔ 351/1989.

Πράξεις μετά από γνωμάτευση γιατρού και εκτέλεση από τον νοσηλευτή. Ο νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατ' εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος. Ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
Νοσηλευτικές Πράξεις όπως ορίζονται από Απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (3/47 η ολομέλεια/28-5/4.6.87) Παράγραφος Γ. Πράξεις που αφορούν τον έλεγχο των ζωτικών λειτουργιών και του ισοζυγίου του αρρώστου στο σημείο 2 αναφέρεται ρητά η αιμοληψία με φλεβοκέντηση.
Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1397/83, όπως αυτές συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, προβλέφθηκε η θέσπιση ενιαίου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών των νοσοκομείων με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, όπου καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις του προσωπικού , ο τρόπος άσκησης του έργου τους, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Η εν λόγω Απόφαση δεν έχει εκδοθεί και μέχρι έκδοσης της, όλα τα θέματα που εκάστοτε ανακύπτουν στη λειτουργία των Νοσοκομείων, ρυθμίζονται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2,παρ. 3 του Ν. 1471/84.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΣΥ , με σχετική απάντηση της (ΓΠ 96636/4.10.2002) σε ερώτημα του Συμβουλίου της Επικρατείας γνωμοδότησε τα κάτωθι:

«Η αιμοληψία είναι πράξη που δύναται να εκτελεστεί από εκπαιδευόμενο προσωπικό πλην ιατρών όπως Παρασκευαστές, Νοσηλευτές και άλλα επαγγέλματα που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Η αιμοληψία δύναται να εκτελείται είτε από εργαστήριο, είτε στους θαλάμους ή και σε άλλους χώρους σύμφωνα κάθε φορά με τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας έτσι όπως αποφασίζεται από την Διοίκηση της.»

Κατά την αριθμ. 2264/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία επικυρώθηκε από την αριθ. 4978/1997 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η αιμοληψία είναι έργο των τεχνολόγων-παρασκευαστών και όχι των ειδικευόμενων ιατρών.

Οι νοσηλευτές στο Νοσοκομείου μας ενώ τοποθετούν ενδοφλέβιο καθετήρα όπου σαφέστατα είναι πιο εξειδικευμένη πράξη με περισσότερες πιθανότητες επιπλοκών πάραυτα αρνούνται την αιμοληψία. Εύκολα συμπεραίνουμε ότι η άρνηση αυτή ελλοχεύει κινδύνους για την εύρυθμη λειτουργία των κλινικών και τυχόν αντιπαραθέσεις με το ιατρικό προσωπικό εν ώρα εργασίας. Υπενθυμίζουμε πως σε όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία της επικράτειας οι νοσηλευτές (που προέρχονται από τις ίδιες σχολές και έχουν αντίστοιχη εκπαίδευση) πραγματοποιούν κατά αποκλειστικότητα τις φλεβοκεντήσεις.

Με βάση όλα τα ανωτέρω, καλούμε τους αποδέκτες του εγγράφου να πράξουν τα δέοντα διότι τυχόν μελλοντική άρνηση των νοσηλευτών στο θέμα των αιμοληψιών θα οδηγήσει σε αυθαίρετη και αντιδεοντολογική συμπεριφορά θέτοντας συγχρόνως σε κίνδυνο την παρακολούθηση των ασθενών με ότι αυτό συνεπάγεται.


Ioannis Kontos Παρασκευαστες;τι είναι αυτο;τρώγεται;στο Θριασιο νοσοκομείο δεν είναι είδος προς εξαφάνιση γιατί πολύ απλά δεν υπήρξαν ποτέ για τις κλινικές αλλά μόνο για τους εξωτερικούς ασθενείς στα τακτικά ιατρεία.απο την άλλη οι νοσηλευτές κάνουν αιμοληψιες μόνο στα επείγοντα και σε ορισμένες χειρουργικές ειδικότητες.όλα εξαρτώνται απο τις συνεννοήσεις μεταξύ διευθυντών και προϊσταμένων της καθε κλινικής.οπότε άλλοι αποφασίζουν για εμάς τους ειδικευομενους χωρίς εμάς...


Ηλίας Τσέρκης Συνάδελφε Ιωάννη,
Χωρίς διεκδικήσεις δεν ιδρώνει το αυτάκι κανενός (όπως λέει και ο φίλος κ Γκούβας)
Μιλώντας με τον δικηγόρο της ΕΙΝΑΠ τον Ιορδάνη τον Πουρσανίδη ξέρεις τι μου είπε για το θέμα των αιμοληψιών;
Δεν πρέπει να τα παίρνουν οι ειδικευόμενοι! Υπάρχει απόφαση μέχρι και από το ΣτΕ (Συμβούλιο της επικρατείας ) αλλά αφού δεν το διεκδικείτε πως θα το πετύχετε;

Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας πως το μέλλον μας το καθορίζουμε εμείς και όχι οι επιμελητές - διευθυντές...

Εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε καλύτερη εκπαίδευση! Οι περισσότεροι επιμελητές είναι μετριότατοι για να την προσφέρουν! Την φοβούνται!

Έγγραφα - υπογραφές από όλους τους συναδέλφους και κοινοποιήστε τα στην διοίκηση!

Δουλεύουμε σκληρά για να φοβόμαστε να εκφράσουμε την άποψή μας δε νομίζετε;


Fivos Kakavitsas κοίτα επειδή και εμεις στο Ρέθυμνο είχαμε πλακωθεί για το ζήτημα, έχω να πω 2 πράγματα

‎1ον) Πρέπει να ανοίξει το ζήτημα αν θέλουμε και τίποτα δεν έχουμε να χάσουμε..Ξεκινάμε απο μια απλή αναφορά με αρ.πρωτοκόλλου προς την ιατρική υπηρεσία με κοινοποίηση επιστημονικό συμ΄βούλιο και διοικητή
2ον) να ξέρουμε ότι ειδικά οι παρασκευαστές έχουν τρέξει μέσω του συλλόγου τους το ζήτημα και έχουν και αυτοί πολλά να πουν...Απλά όταν τη δουλεία την κάνουμε μόνο ειδικευόμενοι δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, παρά μο΄νο να κερδίσουμε...Ας ανοίξει το ζήτημα σε κάθε νοσοκομείο και μετά να ζήτήσουμε να πάρει θέση ο διευθυντής της κλινικής (γιατί κάνουμε όλο μαλακίες και δεν μας μένει χρόνος για ν μάθουμε και εν τέλει ας αρχίσουν τα επιστημόνικά συμβούλια να ζήτάνε γνωμοδοτήσεις του...Ξαναλέω δεν έχοιυμε τίποτα να χάσουμε παρά μόνο τα δεσμά μας..
Ας είναι και αυτό ένα απο τα ζητήματα που θα ανοίξουμε στον κλάδο και λοιπούς αρμόδιους σαν κίνημα


Ηλίας Τσέρκης Πως βλέπουν το ζήτημα οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων... http://www.bmlabs-mag.gr/?p=4191

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου