Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

πρώτη κίνηση προς το ΥΥΚΑ για την απαράδεκτη και παράνομη απόφαση του ΚεΣΥΚίνημα Νέων Ιατρών
15/11/2012

ΠΡΟΣ:            Υπουργείο Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Νομικές Υπηρεσίες Ιατρικών Συλλόγων
Συλλόγους Ειδικευομένων Ιατρών Νοσοκομείων
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ)
Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ)
Ενώσεις Νοσοκομειακών Ιατρών
Ιατρικούς Συλλόγους
Σωματεία Εργαζομένων Νοσοκομείων

 ΘΕΜΑ: Απόφαση ΚεΣΥ για τις επισχέσεις ειδικευομένων

 Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,
             σε συνέχεια του εγγράφου του κου Σερέτη Ανδρέα, Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής Του ΚΕΣΥ της 16/10/2012 προς το ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός», που περιγράφει ότι «η εκπαίδευση των Ειδικευομένων Ιατρών πρέπει να αναπληρώνεται για ίσο χρονικό διάστημα με εκείνο της εκπαίδευσής τους, από ενδεχόμενη απουσία τους, εξαιρούμενης της κανονικής τους άδειας» θα θέλαμε να απαντήσετε αναλυτικά σε όλες τις ακόλουθες διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση Ειδικευομένων Ιατρών και Ιατρών σε Υπηρεσία Υπαίθρου:

  1. Βάσει του εγγράφου αυτού προκύπτει ότι η εκπαιδευτική άδεια δεν περιλαμβάνεται στην εκπαίδευση, και άρα πρέπει να αναπληρώνεται. Όμως, από τον ίδιο τον τίτλο της άδειας αυτής και από τις οδηγίες προς τα γραφεία προσωπικού των νοσοκομείων συμπεραίνουμε το αντίθετο. Ποιά από τις δύο αυτές οδηγίες ισχύει τελικά;
  2. Βάσει του εγγράφου προκύπτει επίσης ότι οι αντισταθμιστικές ημέρες ανάπαυσης μετά από εφημερία (ρεπό) δεν συμπεριλαμβάνονται στην Ιατρική εκπαίδευση και άρα πρέπει να αναπληρώνονται. Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες όμως περιγράφουν το αντίθετο. Ποιά από τις ανωτέρω οδηγίες ισχύει;
  3. Ομοίως, βάσει του ιδίου εγγράφου προκύπτει ότι οι μέρες νόμιμης επίσχεσης εργασίας λόγω υπαιτιότητας του εργοδότη πρέπει να αναπληρώνονται. Πουθενά στην νομοθεσία, Ελληνική ή Ευρωπαϊκή, όμως δεν μπορέσαμε να συναντήσουμε ανάλογη οδηγία. Έχει πάψει να ισχύει το άρθρο 656 του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με το οποίο «Αν ο εργοδότης ως προς την αποδοχή της εργασίας ή αν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που τον αφορούν και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει το μισθό, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να παράσχει την εργασία του σε άλλο χρόνο»;
  4. α)Οι ημέρες που οι Ειδικευόμενοι Ιατροί βρισκόντουσαν σε νόμιμη επίσχεση εργασίας αλλά ως ένδειξη καλής θέλησης συμμετείχαν στην πρωινή εργασία ή/και στις εφημερίες, περιλαμβάνονται στην εκπαίδευσή τους; β)Αν ναι, τότε πώς πρέπει να καταγραφούν οι ημέρες αυτές; γ)Πώς θα γίνει ο διαχωρισμός σε αυτή την περίπτωση βάσει συμμετοχής σε πρωινή εργασία, σε εφημερίες, ή και τα δύο;

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε εγγράφως εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων που ορίζει η νομοθεσία. Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν για κάθε νόμιμη χρήση. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η απάντηση κάποιας ερώτησης, είτε λόγω παράβλεψης είτε λόγω έλλειψης εμπεριστατωμένης εξήγησης, τότε αυτή θα υποβάλλεται εκ νέου σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το κείμενο συντάχθηκε με βάση τις αποφάσεις της πανελλαδικής συνδιάσκεψης του Κινήματος Νέων Ιατρών της 14ης Νοεμβρίου 2012

Για το Κίνημα Νέων Ιατρών, τα μέλη της διαχειριστικής διαδικτύου:
(ακολουθούν υπογραφές και διεύθυνση Αλληλογραφίας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου