Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Δικαιώματα Ιατρών στην επίσχεση εργασίας

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2012

ΠΡΟΣ: Σύλλογο Ειδικευομένων Ιατρών Παν.Νοσ. Αλεξανδρούπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Διοίκηση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
                              5μελής ΕΙΝΑΠ Παν.Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
                              Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος
                              Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

ΘΕΜΑ: Δικαιώματα Ιατρών στην επίσχεση εργασίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

            η χρονική περίοδος που διανύουμε είναι μία από τις δυσκολότερες για τους εργαζόμενους στον χώρο της Υγείας, με τις συνεχείς μειώσεις στις μηνιαίες απολαβές μας, την περικοπή των οργανικών θέσεων, τις σημαντικές ελλείψεις σε βασικά νοσοκομειακά υλικά και αγαθά, και την άτυπη στάση πληρωμής  των δεδουλευμένων εφημεριών πολλών μηνών. Οι Ειδικευόμενοι Ιατροί της χώρας, στην προσπάθειά τους να ασκήσουν τα νόμιμα εργασιακά τους δικαιώματά βάλλονται πάλι από κάθε λογής παραπληροφόρηση και από ευρηματικές απειλές διοικητικών υπαλλήλων και «συναδέλφων».
            Η στέρηση των καλοκαιρινών και εκπαιδευτικών αδειών στους Ειδικευόμενους Ιατρούς, η άρνηση παροχής αντισταθμιστικής ημέρας ανάπαυσης μετά από εφημερία (ρεπό), η διακοπή χρόνου παράτασης, η επιλεκτική εκπαίδευση, και η δυσμενής μεταχείριση στον εργασιακό χώρο είναι μερικές από τις θλιβερές προσπάθειες εκφοβισμού του μικρού αυτού τμήματος των τρομοκρατημένων επιμελητών. Των επιμελητών εκείνων, που αντί να ενθαρρύνουν και να βοηθήσουν τους Ειδικευόμενους Ιατρούς στις όποιες κινητοποιήσεις τους ώστε να επιτευχθούν κοινοί στόχοι για όλο το Ιατρικό Σώμα, κοιτούν μονάχα πως να μην διαταράξουν την πελατειακή τους σχέση με το ΕΣΥ.
            Οι Ειδικευόμενοι Ιατροί ανά την χώρα, απάντησαν το διάστημα αυτό με εξώδικα και μηνυτήριες αναφορές στις διοικήσεις των νοσοκομείων τους, με καταγγελίες άστοχων γνωμοδοτήσεων εντεταλμένων δημόσιων νομικών συμβούλων, με αιτήσεις για επίλυση εργατικής διαφοράς στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, με αναφορά για έλεγχο των συνθηκών και του ωραρίου εργασίας στο Σώμα Επιθεωρητών του Υπουργείου Υγείας, και με καταγγελία κάθε αντισυναδελφικής  συμπεριφοράς στα  πειθαρχικά όργανα των Ιατρικών Συλλόγων.
Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο εδραίωσαν τα εργασιακά δικαιώματα των Ειδικευόμενων Ιατρών, αλλά ταυτόχρονα και το δικαίωμά τους στην αξιοπρέπεια. Η επίσχεση εργασίας είναι ένα τέτοιο νόμιμο δικαίωμα των Ιατρών, που δύναται να ασκηθεί από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα, εφόσον ο εργοδότης, δηλαδή η διοίκηση του νοσοκομείου, καθίσταται υπερήμερη. Ο εργοδότης οφείλει, προκειμένου για τις εφημερίες, να φροντίσει για την αποπληρωμή τους μέχρι την τελευταία ημέρα του εκάστοτε μηνός. Έτσι, για παράδειγμα, την 1η Αυγούστου η κάθε διοίκηση είναι υπερήμερη κατά μία ημέρα για την πληρωμή των εφημεριών του μήνα Ιουλίου.
Οι αμοιβές για τις εφημερίες αδιαμφισβήτητα αποτελούν μέρους του μισθού του Ιατρού, και άρα ο εργαζόμενος οφείλει να διεκδικήσει έντοκα την οποιαδήποτε καθυστέρηση αποπληρωμής τους. Η επίσχεση εργασίας αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε εργαζόμενου, το οποίο αίρεται μόνο στην περίπτωση αποπληρωμής των χρωστούμενων, στο σύνολό τους. Ο Ιατρός απέχει από την πρωινή εργασία του και όλες τις εφημερίες, δεν παρουσιάζεται στον χώρο εργασίας, ενώ δεν οφείλει να τηρεί επικοινωνία με τον Διευθυντή του ή με άλλο διοικητικό υπάλληλο, παρά μόνο στην περίπτωση παύσης της υπερημερίας της διοίκησης.
Δικαίωμα στην επίσχεση εργασίας έχει άλλωστε ο κάθε εργαζόμενος σε νοσοκομείο το οποίο δεν τηρεί τους όρους της σύμβασής του για συνθήκες ασφαλείς και υγιεινές. Τα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας, δυστυχώς, δεν πληρούν σήμερα τα κριτήρια αυτά, εκθέτοντας με ανευθυνότητα καθημερινά τους εργαζόμενους σε επιβλαβείς και επικίνδυνες συνθήκες και ωράρια εργασίας.
Οι Ειδικευόμενοι Ιατροί από τα νοσοκομεία Πειραιά και Αθήνας, οι ίδιοι αλλά και μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους, δίνουν την έμπρακτη συμπαράσταση τους στο Σύλλογο Ειδικευόμενων Ιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει.
«Αυτός που περιμένει πολύ, δεν πρέπει να περιμένει πολλά.»
(Gabriel Garcia Marquez, 1927-, Κολομβιανός συγγραφέας, Νόμπελ 1982)

Σύλλογος Ειδικευόμενων Ιατρών ΓΝΑ "ο Ευαγγελισμός"
Ειδικευόμενοι Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών "Δαφνί"
Κίνημα Νέων Ιατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου