Κυριακή, 24 Ιουλίου 2011

Συνάντηση ΚΙΝΙ Θεσσαλονίκης με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, για τις προωθούμενες αλλαγές στον τρόπο έναρξης ειδικότητας.

Προς τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Εξαδάκτυλο Αθανάσιο.

Θέμα: Ενστάσεις γα το Προσχέδιο Νόμου για «Την Ίδρυση Επιστημονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας του ΚΕΣΥ την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση Ιατρών».

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά από σειρά ανοικτών συνελεύσεων σε διάφορες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κέρκυρα), και από τη συνάντηση που είχαμε μαζί σας στις 14/07/2011 με αντικείμενο συζήτησης τις προωθούμενες αλλαγές από το Υπουργείο Υγείας, στον τρόπο έναρξης ιατρικής ειδικότητας, καταλήξαμε στα εξής:

1. Το κείμενο του φερομένου ως προσχεδίου νόμου, αποτελεί κακή αντιγραφή αντίστοιχου κειμένου που συντάχθηκε το 2004 σε τελείως διαφορετικές οικονομικές, κοινωνικές, ιατρικές και δημογραφικές συνθήκες.
2. Οι νέοι γιατροί, των οποίων η τύχη και το μέλλον επηρεάζεται απόλυτα από τις ρυθμίσεις αυτού του προσχεδίου, αφέθηκαν, χωρίς ενημέρωση, χωρίς διάλογο να αιφνιδιαστούν από ένα νόμο ο οποίος –παρά τις συνήθεις κατά καιρούς διαψεύσεις- σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις πρόκειται να ψηφισθεί λίαν συντόμως.
3. Στο κείμενο του προσχεδίου δεν γίνεται καμία σαφής αναφορά για τις επιπτώσεις των συγχωνεύσεων νοσοκομείων και κλινικών στην ιατρική εκπαίδευση και στις λίστες αναμονής για την ειδικότητα, όπου οι θέσεις θα μειωθούν και παράλληλα θα αυξηθούν τα χρόνια αναμονής για την έναρξη ειδικότητας.
4. Ειδικότερα για το θέμα των εν αναμονή ειδικότητας ιατρών: δεν νοείται εφαρμογή όποιου νέου σχεδίου έναρξης ειδικότητας αναδρομικά στους ήδη αποφοιτήσαντες από την Ιατρική. Οι αλλαγές θα πρέπει να αφορούν στους σημερινούς φοιτητές ιατρικής ώστε οι τελευταίοι να γνωρίζουν τον τρόπο εισαγωγής τους στην ειδικότητα και να έχουν επαρκή χρόνο για λήψη αποφάσεων και προγραμματισμό της σταδιοδρομίας τους. Της θέσπισης εξετάσεων οφείλουν να προηγούνται ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα (επαναξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αντικειμενική και αμφίδρομη αξιολόγηση εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων). Η προτεινόμενη στο προσχέδιο αναλογία για εισαγωγή στην ειδικότητα μεταξύ ιατρών με πολυετή αναμονή στις λίστες σε σχέση με τους επιτυχόντες των εξετάσεων οφείλει να επαναπροσδιορισθεί καθώς θίγει ιδιαίτερα τους πρώτους. Επιπλέον στο φερόμενο ως προσχέδιο νόμου δεν γίνεται καμία μνεία σε σχέση με την τύχη των «αποτυχόντων» των εξετάσεων και για το πόσες φορές θα δικαιούται να συμμετάσχει ο κάθε ιατρός σε αυτές.
5. Ως προς την πρόταση του ΙΣΘ περί ειδίκευσης σε ιδιωτικά κέντρα, το Κίνημα Νέων Ιατρών Θεσσαλονίκης δεν δύναται να λάβει θέση μέχρι και την επόμενη γενική συνέλευση, καθώς πρόκειται για μια καθαρά θεωρητική πρόταση χωρίς σαφές πλαίσιο ως προς τον τρόπο, τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα εξασφαλιστεί η εκπαίδευση των ειδικευόμενων.
Οι ανακρίβιες και τεχνικές αδυναμίες του εν λόγω προσχεδίου δεν εξαντλούνται στα παραπάνω σημεία. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε:
1. Την επαναδιαπραγμάτευση του προσχεδίου και την έναρξη διαλόγου με τους άμεσα ενδιαφερόμενους εν αναμονή ειδικότητας ιατρούς.
2. Τη συγκρότηση και κοινοποίηση νέων προτάσεων από πλευράς Ιατρικού Συλλόγου προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ελπίζουμε σε μια αμφίδρομη ουσιαστική συνεργασία και άμεση ενημέρωση.

Με εκτίμηση,

Κίνημα Νέων Ιατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου