Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Δημόσια επιστολή

Κινημα Νέων Ιατρών
 
08/06/2011
 
Δημόσια επιστολή

Το Κι.Ν.Ι, είναι ένα κίνημα νέων ιατρών (ανέργων, αγροτικών, ειδικευομένων και νέων ειδικευμένων γιατρών), που συστάθηκε με σκοπό να παλέψουμε πάνω από τις κομματικές αντιλήψεις, για τα συμφέροντα των νέων ιατρών που τόσα χρόνια υποβαθμίζονται τόσο από τους υπεύθυνους. Συγκροτήθηκαν συνελεύσεις σε διάφορες πόλεις τις Ελλάδας και μέχρι σήμερα έχουν γίνει μια πληθώρα δράσεων που έχουν αναδείξει το κίνημα μας ανάμεσα στους νέους συναδέρφους.

Με βάση τις αποφάσεις της συνδιάσκεψης μας στο President της 16ης Απριλίου 2011, καλούμε κάθε υποψήφιο συνδυασμό ανά ιατρικό σύλλογο να δεσμευτεί στη διεκδίκηση ή όχι κατά τη διάρκεια της θητεία επί της πλατφόρμας των αιτημάτων μας, όπως αυτή έχει αποφασιστεί. Η δέσμευση σας ή όχι επί του κάθε αιτήματος ξεχωριστά θα δημοσιευτεί στο site μας, στη mailnig list, αλλά και στο group του FB που αριθμούν πέρα από 2500 μέλη συνολικά.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 
 1. Δημόσια και δωρεάν υγεία με ισότητα πρόσβασης για όλους τους πολίτες - Πλήρης ανάπτυξη δημόσιου δωρεάν συστήματος υγείας με δημόσια 1βάθμια, 2βάθμια, 3βάθμια, 4βάθμια περίθαλψη. Με υψηλής ποιότητας, ισότιμες, καθολικές υπηρεσίες Υγείας (ΥΥ) για όλους τους κατοίκους της χώρας. Μοναδική πηγή χρηματοδότησης ο κρατικός προϋπολογισμός.
 2. Επανασχεδιασμός ιατρικής Εκπαίδευσης (Επαναξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δημιουργία καθηκοντολογίου, αντικειμενική και αμφίδρομη αξιολόγηση εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, σαφής προσδιορισμός γνωστικών αντικειμένων και επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικοτήτων, δημιουργία νέων ειδικοτήτων και υπο-ειδικοτήτων, ενιαία τοποθέτηση και για τις «σπαστές» ειδικότητες, εξορθολογισμός ιατρικών συνεδρίων, επιδότηση ειδικευόμενων για παρακολούθηση δύο πανελλήνιων ή ενός διεθνούς συνεδρίου κατ’ έτος και δωρεάν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και εργαλεία υποβοήθησης ιατρικής απόφασης, δημιουργία κλινικής θεραπευτικής ομάδας με συμμετοχή ιατρών, νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών κλπ, αφαίρεση υπερεξουσιών συντονιστή διευθυντή, ευθύνη των επιστημονικών συμβουλίων η επίβλεψη της εκπαίδευσης, συμμετοχή των εκπροσώπων των νέων γιατρών στην επίβλεψη της εκπαίδευσης τοπικά –επιστημ. Συμβούλια νοσοκομείων και κεντρικά – ΚΕΣΥ)
 3. Πτυχίο ιατρικής ως μόνο προαπαιτούμενο για την έναρξη ειδικότητας, κανένας φραγμός για την έναρξη ειδικότητας, όχι στις εξετάσεις για εισαγωγή στην ειδικότητα, καταγγελία της μονομέρειας της επιτροπής εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ που συζητά χωρίς συμμετοχή πραγματικών εκπροσώπων των νέων γιατρών (όχι των γνωστών δοτών «υπαλλήλων») και αποφασίζει εν κρυπτώ και παραβύστω και παραδίδει εν λευκώ στο γνωστό κύκλωμα πανεπιστημιακών και μυρουδιάδων τα Κολλέγια εξετάσεων, χωρίς δημοκρατικό έλεγχο της εκπαίδευσης το θέμα των εξετάσεων εισαγωγής και ολοκλήρωσης είναι κενό γράμμα
 4. Επανα-προγραμματισμός θέσεων ειδικότητας με βάση τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες της κοινωνίας και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των γιατρών (όχι για λάντζα και κάλυψη εφημεριών, πραγματικός υγειονομικός χάρτης όχι προκάλυμμα ακρωτηριασμού του ΕΣΥ, αλλά και επανασχεδιασμός με βάση τη σύγχρονη επιδημιολογία πχ αιμοδυναμικά εργαστήρια, μονάδες εγκεφαλικών επεισοδίων, κέντρα τραύματος, όχι κατάργηση θέσεων ειδικότητας στα συγχωνευόμενα νοσοκομεία πχ ΙΚΑ μέσω προσωποπαγών θέσεων)
 5. Αξιοπρεπείς οικονομικές απολαβές γιατρών για πάταξη παρα-οικονομίας (αναπροσαρμογή του ιατρικού μισθολογίου για αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης του ιδρυτικού νόμου του ΕΣΥ, «ίδια αμοιβή για ίδια προσόντα» στο ενιαίο μισθολόγιο – τα 6 χρόνια σπουδών δεν είναι ίδια με τα 4 ή τα 5, το φακελάκι δε μπορεί άλλο να είναι το άλλοθι για τη διάλυση του ιατρικού μισθολογίου)
 6. Υπερωριακή θεώρηση εφημεριών (υπολογισμός ως συντάξιμος χρόνος, υπερωριακή αμοιβή ανάλογη των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων, αντιμετώπιση επαγγελματικής εξουθένωσης με διασφάλιση των 52 ωρών στον ειδικευόμενο και 48 ωρών στον ειδικευμένο εβδομαδιαίως – 6ωρο πενθήμερο 30 ωρών και μία εφημερία εβδομαδιαίως με επίβλεψη τήρησης των ρεπό από τα επιστημονικά συμβούλια με συμμετοχή των νέων γιατρών)
 7. Kατάργηση επικουρικών επιμελητών και άμεση πρόσληψη επιμελητών β΄(επιβίωση και ηλικιακή ανανέωση ΕΣΥ, καταγγελία της κατάργησης της προκήρυξης όλων των κενών θέσεων στο ΕΣΥ σε θέση Β’, όχι σε γιατρούς δύο ταχυτήτων στο ΕΣΥ – ΙΚΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ)
 8. Άμεση ενεργοποίηση ΠΦΥ στις υφιστάμενες δομές ΕΣΥ και ΙΚΑ, ιδιωτική ΠΦΥ από γιατρούς (ΚΑΝΕΝΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΕ ΜΗ ΓΙΑΤΡΟΥΣ όχι στις ιδιωτικές εταιρείες, όχι παροχή φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή ή γνωμάτευση)
 9. Αυτόνομα ΤΕΠ (αξιοπρεπής παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και ποιοτική λειτουργία νοσοκομείων), Ιατρεία διαλογής – ανάδειξη 2βάθμιου χαρακτήρα νοσοκομείων (καμμία προσέλευση στα ΤΕΠ χωρίς γνωμάτευση πρωτοβάθμιου γιατρού ή επείγουσα διακομιδή από ΕΚΑΒ) Ανάγκη πλήρους ανάπτυξης ΠΦΥ με γιατρούς (γενικούς, αλλά και των βασικών ειδικοτήτων) με Συλλογ. Σύμβαση Εργασίας με μισθό επιμελητού Α’ και αντίστοιχες εφημερίες, αλλά και άμεση δημιουργία ειδικότητας ή υπο-ειδικότητας γιατρών ΤΕΠ (A&E) για αποσυμφόρηση τμημάτων  
 10. Ορθολογική περαίωση και επιτάχυνση διαδικασιών διορισμού-πρόσληψης αγροτικών και ειδικευομένων, αλλά και επιμελητών (έναρξη διαδικασίας διορισμού 2 μήνες προ της ολοκλήρωσης της θητείας, διαφάνεια στους διορισμούς με περιορισμό του φαινόμενου των μακρών παρατάσεων, οι οποίες θα πρέπει να επιβλέπονται στενά από τα επιστημονικά συμβούλια, επαναφορά προσωποπαγών θέσεων, αλλά και επέκτασή τους στα rotations)
 11. Επανασχεδιασμός αρχικής εκπαίδευσης αγροτικού (τρίμηνο) με βάση τις ανάγκες της ΠΦΥ και της υπαίθρου όχι των νοσοκομείων 
 12. Συλλογική σύμβαση εργασίας (ΣΣΕ) για όλους τους γιατρούς (ΕΣΥ, ιδιώτες, όχι στον ευτελισμό δημοσίων και μη λειτουργών της υγείας, όχι σε μισθολόγιο ΕΟΠΥΥ τύπου ΟΑΕΕ, όχι στην ανασφάλιστη και μαύρη εργασία, όχι εισφορές ΤΣΑΥ και ΙΣ για τους άνεργους με επίδομα ανεργίας από ΤΣΑΥ και ΙΣ, επανατιμολόγηση ιατρικών πράξεων και καταγγελία της περικοπής εξετάσεων από τον ΟΠΑΔ)
 13. Ελεύθερη επιλογή γιατρού & ισοτιμία ιατρικής υπογραφής με ελεύθερη συνταγογραφία όλων των γιατρών (όχι μόνο των 27000 εκλεκτών)
 14. Λειτουργία αυτορρύθμισης και αυτοκάθαρσης στην ιατρική κοινότητα (πραγματική λειτουργία των πειθαρχ. Συμβουλίων των ΙΣ και των επιστημονικών συμβουλίων των νοσοκομείων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου